Module 1: Initiatie Verpleegkunde

‘Initiatie Verpleegkunde’ is de startmodule van de opleiding. In deze module wordt de basis gelegd van de verpleegkunde als wetenschap. Hier worden basisvaardigheden van een verpleegkundige aangeleerd zoals hygiënische zorgen, het opmaken van een bed, het nemen van parameters, verplaatsingstechnieken, ondersteuning bij eten en drinken … Je maakt ook kennis met de bouw van het menselijk lichaam en je leert allerhande verpleegkundige begrippen gebruiken.

Module 2: Verpleegkundige Basiszorg

In deze vervolgmodule wordt de verpleegkundige inhoud uitgediept: je leert denken en handelen als een verpleegkundige. In deze module leer je ook al enkele verpleegtechnische vaardigheden zoals het geven van inspuitingen, en eenvoudige wondzorg.

Zorgkundige

Als je het deelcertificaat van de module ‘Initiatie Verpleegkunde’ en ‘Verpleegkundige Basiszorg’ bezit, kun je je laten registreren als zorgkundige

Module 3: Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg

In deze module worden veel  verpleegkundige interventies  aangeleerd en ingeoefend. Deze interventies worden aangeboden binnen het kader van patiëntengroepen. Zo wordt er o.a. stilgestaan bij de verzorging van moeder & kind, alsook het zieke kind. Op deze manier worden de verpleegkundige interventies in één geheel gebracht met de ziekteleer en de geneeskundige behandeling ervan. Tegelijkertijd komen de sociale vaardigheden aan bod.

Module 4: Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg

In deze module bestuderen we eerst de ouder wordende bevolking. De specifieke aandacht gaat uit naar de oorzaken en gevolgen hiervan. Het woon- en leefklimaat en de vele soorten instellingen voor ouderen worden eveneens via theorie en praktijk in het gezichtsveld gebracht.

Daarna leren we de eigenheid van het omgaan met een psychische kwetsbaarheid. Dit gebeurt aan de hand van enkele frequent voorkomende psychische problemen, o.a. depressie en verslaving. Hier wordt de cursist voldoende inzichten en vooral communicatieve vaardigheden bijgebracht, zodat hij psychische problemen bij zorgvragers kan herkennen, rapporteren en hierbij basishoudingen kan toepassen.

Module 5: Toegepaste Verpleegkunde

Deze module gaat dieper in op de gezondheidszorg. Alle technisch verpleegkundige en medisch toevertrouwde handelingen worden verder aangeleerd, ingeoefend en vervolmaakt.

Het geheel van deze kennis en vaardigheden zal je leren gebruiken om zelfstandig een totaalverzorging bij een patiënt te plannen en uit te voeren.

Naast een algemeen traject dat iedereen volgt kan je je naar keuze verdiepen in verschillende toepassingsgebieden: Ziekenhuisverpleegkunde, Ouderenzorg,  Thuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg.