Je hebt een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO:

Je kan starten met de opleiding

Je hebt geen diploma secundair onderwijs:

Je moet

 • minimaal 18 jaar zijn
 • je leerplicht hebben volbracht
 • slagen voor de toelatingsproef.
  Als je slaagt voor de toelatingsproef kan je op een vestiging naar keuze inschrijvingen.
  De datums van de proeven om te kunnen starten op 1 september 2024 zijn:
  • 17 juni 2024 om 9u  op de vestigingen Gent en Oostende.
  • 17 juni 2024 om 13u30  op de vestigingen Brugge en Sint-Niklaas.
  • 18 juni 2024 om 9u  op de vestigingen Kortrijk en Aalst.
  • 18 juni 2024 om 13u30  op de vestigingen Ronse en Deinze.
  • 27 augustus 2024 om 9u  op de vestigingen Gent en Oostende.
  • 27 augustus 2024 om 13u30  op de vestigingen Brugge en Sint-Niklaas.
  • 28 augustus 2024 om 9u  op de vestigingen Kortrijk en Aalst.
  • 28 augustus 2024 om 13u30  op de vestigingen Ronse en Deinze.

          Neem contact op met de locatie naar keuze om jouw exacte startuur te kennen.

Je bent houder van eerder verworven kwalificaties/competenties vanuit een vorige opleiding:

Je kan een vrijstelling aanvragen voor (een) bepaalde module(s): neem contact op met de coördinator van de vestiging waar je ingeschreven bent/wilt worden