Voor deze studie hechten we veel belang aan praktijkervaring. Daarom maakt de stage een belangrijk deel uit van jouw opleiding. Zo maak je kennis met het reilen en zeilen van de job als verpleegkundige.

Je bereidt je voor op de stage door te oefenen met simulatiepoppen in een skills lab.

Tijdens je stage zet je kennis om in de praktijk. Je oefent de aangeleerde competenties verder in een realistische werksituatie. Zo ontwikkel je de nodige vaardigheden en professionele attitudes en groei je uit tot een competente verpleegkundige.

We zetten sterk in op intensieve stagebegeleiding. De stagebegeleider komt wekelijks met jou samenwerken. Samen voer je verpleegkundige zorgen uit. Nadien krijg je duidelijke feedback.

Op elke stageplaats krijg je ondersteuning van stagementoren. Dat zijn stuk voor stuk ervaren verpleegkundigen die jou heel wat zullen bijbrengen.

Als verpleegkundige moet je overal inzetbaar zijn. Daarom kiezen we de stageplaatsen heel zorgvuldig uit.

Naarmate je leerproces vordert, doorloop je meerdere domeinen binnen de verpleegkunde. Zo kom je terecht in ziekenhuizen, woonzorgcentra, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg … Je maakt kennis met thuisverpleegkunde en instellingen met een heel specifieke zorgverlening zoals bijvoorbeeld de palliatieve zorg, zorg voor mensen met een beperking …

Tijdens de laatste module kan je je verder verdiepen in een bepaald domein. We stemmen jouw stageplaatsen hierop af.